Cena struje u Srbiji i cena kilovata

U periodu jeseni i zime, kada se spoljašnja temperatura drastično spusti i kada se shodno tome javi potreba za zagrevanjem unutrašnjeg prostora, a samim tim i za upotrebom grejnih tela koja neretko rade na struju (kao što su na primer TA peći, uljani radijatori, norveški radijatori i različiti tipovi grejalica) u mnogim domaćinstvima u Srbiji, potrošnja električne energije se primetno poveća, a to rezultira porastom iznosa na računima za struju.

Takva situacija, neretko dovodi do zabrinutosti i do pojave pitanja kao što su „koja je cena električne energije u Srbiji?“, „koliko košta kilovat struje?“, „koja je cena jeftine struje, a koja je cena skupe struje?“ i slično.

Odgovore na sva prethodno navedena, ali i na brojna druga pitanja koja se odnose na cenu struje, kao i na način na koji se obračunava cena struje, imaćete prilike da saznate kroz sadržaj u nastavku teksta.

Zone potrošnje električne energije u Srbiji

Da bi smo jasno i precizno mogli da govorimo o ceni električne energije u Srbiji, veoma je važno da najpre napomenemo činjenicu da ta cena, dakle cena električne energije, zavisi od zone u okviru koje je izvršena, a onda i obračunata potrošnja električne energije.

Naime, u našoj državi, zastupljene su ukupno tri zone potrošnje električne energije, a to su zelena zona potrošnje električne energije, plava zona potrošnje električne energije i crvena zona potrošnje električne energije.

Ono što određuje i definiše navedene zone potrošnje električne energije i ono po čemu se navedene zone potrošnje električne energije prvenstveno međusobno razlikuju, jeste količina utrošenih kilovat sati električne energije.

Drugim rečima, za svaku pojedinačnu zonu potrošnje električne energije, unapred je određena dozvoljena mera potrošnje kilovat sati električne energije i onog trenutka kada se ta, dozvoljena mera potrošnje kilovat sati električne energije prekorači, tada se prelazi u sledeću zonu potrošnje električne energije.

Pritom, u svakoj od navedenih zona potrošnje električne energije, potrošnja kilovat sati električne energije se vrši i obračunava u okviru i na osnovu dve različite tarife potrošnje električne energije, a to su takozvana niža tarifa i takozvana viša tarifa potrošnje električne energije.

Te tarife potrošnje električne energije, slobodnim rečnikom, značajno češće se nazivaju tarifa jeftine struje i tarifa skupe struje, što preciznije objašnjeno znači da takozvana niža tarifa potrošnje električne energije ustvari predstavlja tarifu jeftine struje, a da takozvana viša tarifa potrošnje električne energije ustvari predstavlja tarifu skupe struje.

Da bi ste potrpuno jasno i nedvosmisleno mogli da razumete šta konkretno predstavlja koja zona potrošnje električne energije, o svakoj od tih zona, moći ćete da pročitate nešto više u narednim redovima:

Zelena zona potrošnje električne energije: Zelena zona potrošnje električne energije, ujedno predstavlja zonu kojom započinje svaka nova etapa potrošnje i obračunavanja potrošnje električne energije, a ta etapa nastupa ciklično svakog meseca, nakon što se završi, to jest zaključi potrošnja električne energije koja je izvršena u toku prethodnog meseca. U okviru zelene zone potrošnje električne energije, dozvoljeno je potrošiti do 350 kilovat sati električne energije, bez obzira da li su ti kilovat sati potrošeni u okviru niže ili u okviru više tarife potrošnje električne energije. Onog trenutka kada mera potrošnje kilovat sati električne energije postane veća od 350 kilovat sati, tada se prelazi u plavu zonu potrošnje električne energije.

Plava zona potrošnje električne energije: Plava zona potrošnje električne energije, direktno se nadovezuje na zelenu zonu potrošnje električne energije i to onog trenutka kada broj potrošenih kilovat sati električne energije postane veći od 350 kilovat sati. U okviru plave zone potrošnje električne energije, dozvoljeno je da se potrošnja kilovat sati električne energije kreće u rasponu od 351 kilovat sati do 1.600 kilovat sati električne energije. Kao što je to slučaj i u okviru zelene zone potrošnje električne energije, u okviru plave zone potrošnje električne energije takođe nije bitno da li su dozvoljeni kilovat sati električne energije potrošeni i obračunati u okviru takozvane niže tarife ili u okviru takozvane više tarife potrošnje električne energije. Onda kada broj potrošenih kilovat sati električne energije postane veći od 1.600, tada se ulazi u crvenu zonu potrošnje električne energije.

Crvena zona potrošnje električne energije: U okvir crvene zone potrošnje električne energije spada svaka potrošnja električne energije koja podrazumeva više od 1.600 potrošenih kilovat sati električne energije. Kao i u prethodnim zonama potrošnje električne energije, koje smo naveli i detaljno opisali, u okviru crvene zone potrošnje električne energije, takođe je nebitno da li se potrošnja kilovat sati električne energije vrši i obračunava po nižoj ili pak po višoj tarifi potrošnje.

Cena jeftine i skupe struje

Jeftina struja, ponovićemo još jednom predstavlja struju, to jest količinu struje koja se potroši i čija se potrošnja obračunava u okviru niže tarife potrošnje struje, dok skupa struja predstavlja struju, to jest količinu struje koja se potroši i čija se potrošnja obračunava u okviru više tarife potrošnje struje.

Kada je reč o ceni jeftine struje, ali i kada je reč o ceni skupe struje, najpre treba naglasiti jednu izuzetno važnu činjenicu, a to je da se u oba slučaja ta cena razlikuje u zavisnosti od zone potrošnje električne energije u okviru koje je izvršena i obračunata potrošnja struje.

To konkretnije značli da cena jeftine struje, baš kao i cena skupe struje nije ista u zelenoj zoni potrošnje električne energije, u plavoj zoni električne energije i u crvenoj zoni električne energije.

Evo koja je cena jeftine struje, a koja je cena skupe struje u sve tri postojeće zone potrošnje električne energije:

  • Cena jeftine struje i cena skupe struje u okviru zelene zone potrošnje električne energije: U okviru zelene zone potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata jeftine struje iznosi 1,46 dinara, dok cena svakog potrošenog kilovat sata skupe struje iznosi 5,84 dinara.
  • Cena jeftine struje i cena supe struje u okviru plave zone potrošnje električne energije: U okviru plave zone potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata jeftine struje iznosi 2,19 dinara, dok cena svakog potrošenog kilovat sata skupe struje iznosi 8,76 dinara.
  • Cena jeftine struje i cena skupe struje u okviru crvene zone potrošnje električne energije: u okviru crvene zone potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata jeftine struje iznosi 4,38 dinara, dok cena svakog potrošenog kilovat sata skupe struje iznosi 17,52 dinara.

Pritom, da bi ste upravo navedene cene jeftine struje, kao i upravo navedene cene skupe struje mogli da tretirate kao validne i kako bi ste na osnovu njih mogli da predvidite potrošnju električne energije, kao i iznos računa za struju, potrebno je da imate dvotarifno brojilo, koje funkcioniše tako što odvojeno meri potrošnju jeftine struje, odnosno struje koja se troši u okviru niže tarife i potrošnju skupe struje, odnosno struje koja se troši u okviru više tarife.

Takvo, dakle dvotarifno brojilo za struju, zastupljeno je u dve trećine domaćinstava i poslovnih objekata u Srbiji, ali i dalje postoji i ona preostala, jedna trećina domaćinstava i poslovnih objekata u kojima se umesto dvotarifnog brojila za struju i dalje koristi jednotarifno brojilo za struju.

Za razliku od dvotarifnog brojila za struju, koje funkcioniše po principu koji smo prethodno detaljno opisali, jednotarifno brojilo za struju funkcioniše drugačije i to tako što ne razlikuje i ne razdvaja jeftinu i skupu struju i što kao takvo zbirno obračunava potrošnju električne energije, bez obzira da li je ta potrošnja izvršena u okviru niže ili u okviru više tarife potrošnje električne energije.

S obzirom na činjenicu da jednotarifno brojilo za struju ne razdvaja jeftinu i skupu struju i da kao što smo uostalom i objasnili zbirno obračunava ukupnu potrošnju struje, cena struje se u tom slučaju razlikuje i određena je isključivo na osnovu zone potrošnje električne energije u okviru koje je izvršena.

Evo koja je u tom slučaju konkretna cena struje u kojoj zoni potrošnje električne energije:

Cena struje u zelenoj zoni potrošnje električne energije: Ukoliko se potrošnja struje obračunava jednotarifnim brojilom, u zelenoj zoni potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata struje iznosi 5,108 dinara.

Cena struje u plavoj zoni potrošnje električne energije: Ukoliko se potrošnja struje obračunava jednotarifnim brojilom, u plavoj zoni potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata struje iznosi 7,658 dinara.

Cena struje u crvenoj zoni potrošnje električne energije: Ukoliko se potrošnja struje obračunava jednotarifnim brojilom, u crvenoj zoni potrošnje električne energije, cena svakog potrošenog kilovat sata iznosi 15,330 dinara.

Kako smanjiti potrošnju električne energije?

Upravo postavljeno pitanje, predstavlja pitanje na koje je doslovno svaka odrasla osoba koja odgovorno brine o kućnom budzetu bar jednom potražila odgovor.

Iako se naizgled možda čini da je tako nešto nemoguće ili bar teško izvodljivo, načini na koje se potrošnja električne energije može smanjiti ipak postoje.

Naime, da bi ste smanjili potrošnju električne energije, prvo i osnovno što je potrebno i važno, jeste da postanete svesni činjenice da postoje dve tarife obračunavanja potrošnje električne energije (dakle niža i viša tarifa potrošnje električne energije) i da se cene potrošenih kilovat sati električne energije značajno razlikuju u odnusu na te dve tarife, tačnije u odnosu na tarifu u okviru koje su potrošeni.

Kada postanete svesni te činjenice, već ste na pravom putu ka ostvarenju plana da uspešno smanjite potrošnju električne energije.

Niža tarifa potrošnje električne energije, aktivna je ukupno 8 sati i to u toku noći. Početak aktivnosti niže tarife potrošnje električne energije, donekle je individualan i zavisi od područja.

U većini gradova, sela i uopšteno naseljenih mesta u Srbiji, niža tarifa potrošnje električne energije, aktivna je od 22:00h, pa sve do 06:00h, mada je na području Vojvodine nešto drugačije i tu je niža tarifa potrošnje električne energije aktivna od 23:00h, pa sve do 07:00h.

Ukoliko želite da smanjite potrošnju električne energije, sve što je potrebno da uradite, jeste da se potrudite da period rada aparata koji se smatraju jačim potrošačima električne energije vežete za period aktivnosti niže tarife potrošnje električne energije.

Drugim rečima, potrudite se da jače potrošače električne energije, kao što su na primer TA peći, uljani radijatori ili bojler uključujete u toku noći, a da ih tokom dana isključujete ili bar što ređe uključujete.

Isto tako, u cilju dodatnog smanjenja potrošnje električne energije, u toku kasnih večernjih sati, koji se vezuju za početak aktivnosti niže tarife potrošnje električne energije, možete uključivati veš mašinu, mašinu za sudove ili neki sličan kućni aparat čiji rad nije neophodan u toku dana.

Nešto što će takođe dodatno uticati na smanjenje potrošnje električne energije u vašem domu, jeste pažnja o tome da vam najrazličitiji aparati koje u toku dana koristite ne budu i ne ostaju uključeni nepotrebno.

Recimo, ukoliko vam je u određenoj prostoriji uključen televizor, dvd ili neki treći, tome sličan aparat i ukoliko iz te prostorije izlazite unapred znajući da se u nju nećete ubrzo vratiti, najpre isključite pomenute aparate, pa tek onda izađite iz te prostorije.

Iako su pomenuti aparati relativno mali potrošači električne energije, njihov nepotreban rad ipak i nepotrebno povećava potrošnju električne energije i utiče na to da dobijate veće račune za struju.

Ukoliko vam lako polazi za rukom da ostanete duže budni tokom večeri, lakše će vam poći za rukom i to da poslušate prethodno navedene savete i da na taj način smanjite potrošnju električne energije.