Kako prepoznati srebro?

Srebro ili Ag kako se simbolično obeležava je mekan, beli i sjajan prelazni metal. Srebro pokazuje najveću električnu i toplotnu provodljivost, kao i refleksivnost u poređenju sa svim drugim metalima. …

Read More