925 srebro – oznaka, nakit, srebrnjaci, cena i informacije

Od trenutka kada je pre više milenijuma otkriveno u prirodi, pa sve do danas, srebro ne prestaje da impresionira čoveka svojom blistavošću i svojom lepotom.

Baš iz tog razloga, ovaj plemeniti metal se izuzetno učestalo koristi u juvelirstvu, kao sirovina za proizvodnju i izradu nakita.

Upravo zahvaljujući svojim doslovno očaravajućim fizičkim osobinama, srebro je i dobilo svoj prvobitni naziv, koji je poreklom iz latinskog jezika, koji glasi „Argentum“ i koji se najpribližnije i najpreciznije može prevesti kao „sjaj“ ili kao „belina“.

I danas aktuelna hemijska oznaka srebra, koja glasi „Ag“, izvedena je iz pomenutog, latinskog naziva za srebro „Argentum“.

Međutim, srazmerno činjenici da pored doslovno očaravajućih fizičkih osobina, srebro istovremeno poseduje i veoma korisne hemijske osobine, koje kao takve mogu biti od koristi čoveku, kao što su recimo izrazito kvalitetna provodljivost toplote ili izrazito kvalitetna provodljivost elektriciteta na primer, srebro se osim u juvelirstvu veoma učestalo upotrebljava i u različitim drugim oblastima industrije.

Iz razloga što predstavlja materijal koji je dokazano najbolji provodnik toplote, kao i dokazano najbolji provodnik elektriciteta, srebro je jedna od bukvalno neizostavnih sirovina koje se koriste za izradu najrazličitijih delova i komponenti koje su uključene u sastav električnih uređaja, a bez kojih funkcija takvih uređaja ne bi bila moguća.

U prirodi, srebro se može pronaći u svojoj čistoj formi, ali i u formi jedinjenja, onda kada je pomešano sa drugim vrstama metala, među kojima je neretko zastupljeno i zlato.

Najveća i samim tim najbogatija prirodna nalazišta srebra, nalaze se na prostorima Bolivije, Perua, Meksika i Čilea.

Ipak, do duše značajno i neuporedivo manja prirodna nalazišta srebra, nalaze i na prostorima brojnih drugih država u svetu, pa čak i na prostoru naše države.

Najnovije prirodno nalazište srebra u našoj državi, otkriveno je rajem novembra 2017. godine na prostoru planine Avala, koja se kao što je dobro poznato nalazi u neposrednoj blizini Beograda.

Što se tiče ostalih hemijskih osobina srebra, važno je napomenuti to da specifična težina, što je zapravo isto što i gustina srebra, iznosi 10 grama po jednom kubnom centimetru. Na osnovu takve specifične težine, srebro raspolaže sa gotovo duplo manjom gustinom od zlata.

Pri zagrevanju, srebro počinje da isparava na temperaturi od 850 stepeni Celzijusovih, na 960 stepeni Celzijusovih počinje da se topi, a kada temperatura dostigne 2193 stepena Celzijusova, srebro ključa.

Kao vrsta sirovine koja se upotrebljava za izradu nakita, ali i različitih drugih vrsta predmeta, srebro je karakteristično po tome što je mekano, rastegljivo i lako kovno, a takve osobine, čine ga materijalom lakim za obradu, što mu daje dodatnu prednost u sferi opšte upotrebe.

Činjenica koja je po mišljenju mnogih veoma interesantna, a koja se vezuje upravo za srebro, odnosi se na podatak da se za ovu vrstu plemenitog metala vezuju brojni mitovi i legende.

Naime, predanja koja su deo tradicije različitih podnevlja i različitih kultura, prepuna su priča koje se prenose sa kolena na koleno, a koje navode na verovanje da srebro kao vrsta prirodnog materijala poseduje određene gotovo magične moći.

Na osnovu jedne od takvih priča, nastalo je verovanje da srebro ima moć da tera zle duhove i nečastive sile i da osobu kojoj pripada štiti od upravo od uticaja zlih duhova i od uticaja nečastivih sila.

Zbog toga, u nekim krajevima sveta, pa čak i u pojedinim predelima naše države, osobe koje su izložene sumnji da su na meti delovanja crne magije, na sebi neprekidno nose srebrni nakit kako bi se odbranile od uticaja crne magije i kako bi sprečile njene posledice.

Upravo pomenuto i opisano verovanje u vezi sa gotovo magičnim moćima srebra nije jedino i usamljeno, pa se tako takođe veruje da je srebro, tačnije srebrni metak jedino što može da usmrti vukodlaka.

Pomenuto verovanje, toliko je široko rasprostranjeno da je poslužilo kao ideja vodilja i kao inspiracija mnogim filmskim rediteljima, čiji filmovi se danas smatraju kultnim i velikim  ostvarenjima Holivuda.

Tako je recimo sada već davne 1985. godine upravo u Holivudu snimljen film pod nazivom “Silver Bullet”, ili prevedeno “Srebrni metak”.

U nastavku ovog interesantnog i pre svega korisnog teksta o srebru, sa vama ćemo podeliti informacije na osnovu kojih ćete naučiti značenje oznake “925” koju veoma često možete uočiti na predmetima od srebra, zatim informacije o nakitu koji je izrađen od srebra sa oznakom “925”, informacije o srebrnjacima sa oznakom “925” i informacije o ceni srebra sa oznakom “925”.

925 srebro – oznaka

Kada se upotrebljava u svrhu izrade nakita, ili u svrhu izrade različitih drugih predmeta, koji su neretko čak i vredniji od nakita, zbog mekoće koju poseduje u svom izvornom, to jest prirodnom stanju, a koja je toliko naglašena da ga čini krtim i lako lomljivim, srebro se uglavnom legira, to jest meša i sjedinjava sa drugim vrstama metala koji imaju za cilj da mu smanje krtost i da mu povećaju otpornost na pucanje i na lomljenje.

Pri takvim okolnostima, to jest pri legiranju srebra, postoje tačno definisane razmere u kojima se srebro meša i sjedinjava sa drugim vrstama metala.

Na osnovu takvih razmera, određuje se koja konkretno količina, odnosno koja konkretno koncentracija srebra će biti uključena u sastav izrađenog predmeta, a koja konkretno količina, odnosno koja konkretno koncentracija će u sastavu tog istog predmeta pripadati sadržaju nekog drugog metala.

Prilikom legiranja, srebro se u ogromnoj većini slučajeva legira sa bakrom i to tako da koncentracija srebra u sastavu takve legure bude izražena kroz 92,5 %, a da koncentracija drugog metala, najčešče bakra u sastavu takve legure bude izražena kroz preostalih 7,5 %.

Onda kada se od legure pomenutog sastava izradi bilo koja vrsta predmeta, bez obzira da li je reč o na primer komadu nakita ili o nekoj drugoj vrsti predmeta, takav predmet na sebi mora da ima oznaku “925”.

To dakle znači da predmeti koji na sebi imaju oznaku “925” u svom sastavu sadrže ukupno 92,5 % srebra i 7,5 % nekog drugog metala, najčešće bakra.

Predmeti koji na sebi imaju oznaku “925” i koji kao takvi kao što smo objasnili sadrže 92,5 % srebra, smatraju se srebrnim predmetima najboljeg kvaliteta.

925 srebro – nakit

Srebrni nakit, bez obzira da li govorimo o srebrnim ogrlicama, o srebrnim narukvicama, o srebrnom prstenju, o srebrnim minđušama ili o recimo privescima od srebra, uglavnom se izrađuju tako da u sebi sadrže 92,5 % srebra i shodno toj činjenici, oni na sebi imaju oznaku “925”.

Takvi komadi nakita, odlikuju se visokim kvalitetom, koji se između ostalog može prepoznati po njihovim fizičkim osobinama, među kojima se svakako izdvaja uočljiva blistavost, odnosno uočljiv sjaj.

Međutim, ukoliko se u vama probudi ideja o tome da se upustite u kupovinu srebrnog nakita, pre nego što to zaista i učinite, treba da naučite i da zapamtite jednu važnu stvar.

Naime, kao i brojna druga tržišta, tržište srebrnim nakitom, poslednjih godina je takođe suočeno sa pojavom plagijata, odnosno sa pojavom komada nakita koji izgledaju kao originali, ali koji to ipak nisu. Takvi komadi nakita, veoma često izgledaju kao da su zaista od srebra i na sebi imaju čak i oznaku “925”, pa ih je kao takve vizuelno teško, a neretko i nemoguće razlikovati od komada nakita koji su originali i koji su shodno tome zaista izrađeni od srebra.

Ipak, postoje načini na koje komade nakita koje želite da kupite možete testirati i na koje samim tim možete proveriti da li su zaista izrađeni od srebra i da li su originalni ili ipak nisu.

Evo o kojim konkretno načinima testiranja je reč:

  • Komade nakita koji su zaista izrađeni od srebra, nećete moći da privučete magnetom,
  • Komadi nakita koji su zaista izrađeni od srebra neće promeniti boju ukoliko ih zagrebete iglom ili drugim oštrim predmetom.
  • Komadi nakita koji su zaista izrađeni od srebra, ukoliko ih zagrejete, nekoliko minuta će zadržati toplotu i neće se lako i brzo ohladiti.
  • Ukoliko komad nakita koji je zaista izrađen od srebra stavite u čašu u kojoj se nalazi nekoliko kocki leda i ukoliko istovremeno i u drugu čašu stavite istu količinu leda, led u čaši u kojoj se nalazi komad nakita od srebra će se brže istopiti nego led u drugoj čaši.
  • Komade nakita koji su zaista izrađeni od srebra možete očistiti trljajući ih pastom za zube.
  • Komadi nakita koji su zaista izrađeni od srebra će potamneti u kontaktu sa jodom.

925 srebro – srebrnjaci

Baš kao što je to slučaj sa najkvalitetnijim komadima nakita od srebra, najkvalitetniji srebrnjaci od srebra, takođe su izrađeni od srebra finoće 925 i shodno tome, takvi srebrnjaci na sebi imaju uočljivu oznaku “925”.

U svetu, postoji veliki broj različitih vrsta takvih srebrnjaka i oni su pogotovo ukoliko su stari i retki na meti interesovanja numizmatičara, odnosno ljudi koji se bave sakupljanjem starog novca.

Vrednost srebrnjaka, utvrđuje se prema stanju na berzi, ali i prema stepenu očuvanosti konkretnog primerka srebrnjaka.

Na našim prostorima, srebrnjaci koji su izrađeni od srebra 925 finoće, uglavnom je proizvodila Zlatarna Majdanpek za vreme vladavine i po nalogu Josipa Broza Tita.

Srebrnjaci iz tog perioda, danas se popularno nazivaju “Titovi srebrnjaci” i što više dobijaju na starosti oni postaju sve vredniji među kolekcionarima.

Pored pomenutih, takozvanih “Titovih srebrnjaka”, sa naših prostora potiču i srebrnjaci sa motivima Kosovskog boja. Neki od takvih srebrnjaka su srebrnjak sa likom Cara Lazara, srebrnjak sa likom Carice Milice, ali i srebrnjaci sa likovima brojnih kosovskih junaka, među kojima se izdvaja srebrnjak sa likom Miloša Obilića.

925 srebro – cena

Kada govorimo o ceni srebra finoće 925, ona se u značajnoj meri razlikuje u zavisnosti od toga da li govorimo o otkupnoj ceni ili o prodajnoj ceni.

Konkretno, otupna cena srebra je generalno niska, bez obzira o kojoj konkretno finoći srebra je reč, pa je tako i otkupna cena srebra finoće 925 takođe mala i iznosi svega oko 0,31 evro po gramu.

Shodno tako niskoj otkupnoj ceni srebra, zaključuje se da nije isplativo prodavati srebro i da je mnogo pametnije sačuvati ga u svom vlasništvu.

Sa druge strane, ukoliko se odlučite da kupite recimo komad srebrnog nakita koji je izrađen od srebra finoće 925, biće potrebno da izdvojite od 200 do 400 dinara po gramu takvog nakita, u zavisnosti od prodajnog mesta, ali i u zavisnosti od kvaliteta izrade konkretnog komada nakita koji ste izabrali.