Najvažnije vrste i uloge budžetiranja

Budžetiranje je proces u kome pripremljeni planovi dobijaju svoj obavezujući formalno kvantitativni izraz u formi projektovanih računovodstvenih izveštaja. Neposredan proizvod procesa budžetiranja jeste budžet. U najopštijem smislu radi se o …

Read More