Hemijska oznaka za srebro i specifična težina srebra

Iako baš kao i zlato pripada grupi plemenitih metala, srebro na tržištu ima neuporedivo nižu cenu i samim tim, nakit od srebra, kao i uopšteno predmeti koji su izrađeni od srebra, dostupni su značajno većem broju kupaca, nego što je to slučaj sa nakitom od zlata, kao i uopšteno sa predmetima koji su izrađeni od zlata.

Ipak, bez obzira što ima nižu cenu od zlata, kao vrsta plemenitog metala, srebro se izuzetno ceni i srebru se pripisuju brojni kvaliteti koji se ne mogu pripisati zlatu.

Naime, veruje se da nošenje srebrnog nakita utiče gotovo blagotvorno na ljudski organizam i da doprinosi lečenju brojnih vrsta oboljenja.

Takođe, srebro i verovanja koja su vezana za srebro, zauzimaju svoje mesto u različitim sferama ezoterije, što znači da se srebru pripisuju brojne čak magične moći.

Recimo, veruje se da se zle sile mogu oterati predmetima od srebra i da vas srebro može zaštititi od uticaja zlih sila, a da se vukodlaci mogu ubiti isključivo srebrnim metkovima.

Ukoliko vam sfera ezoterije nije bliska i ukoliko vas samim tim posebno i ne zanima, ipak nemojte odustati od daljeg čitanja ovog teksta, jer ćete u nastavku sadržaja pronaći mnoštvo informacija koje se tiču upravo srebra, a koje su bliske sferama realnosti.

Na primer, otkrićemo vam koja je hemijska oznaka za srebro, koja je specifična težina srebra, ali i još mnogo toga što će biti interesantno i možda čak korisno da saznate u vezi srebra.

Hemijska oznaka za srebro

Hemijska oznaka za srebro glasi „Ag“. Pomenuta oznaka, predstavlja skraćenicu latinske reči „Argentum“, čiji je koren proistekao iz grčkog izraza „Argos“ kojim se još u drevna vremena opisivalo nešto što je belo i nešto što je sjajno.

Srebru, plemenitom metalu koji se obeležava hemijskom oznakom „Ag“, u periodnom sistemu elemenata pripada atomski broj 47, a njegova atomska masa iznosi 107,86.

Specifična težina srebra

Specifična težina srebra, zapravo je isto što i njegova gustina i iznosi 10,50 grama po jednom kubnom centimetru.

Iz navedene činjenice, može se izvesti zaključak da srebro ima skoro duplo manju specifičnu težinu, to jest skoro duplo manju gustinu od zlata, čija specifična težina, odnosno gustina iznosi 19 grama po jednom kubnom centimetru.

Upoređivanje specifične težine, odnosno gustine srebra sa specifičnom težinom, odnosno gustinom zlata, važna je kako bi ste lakše mogli da razumete razlog zbog kojeg srebro ima skoro duplo manju otpornost, a samim tim i kraći vek trajanja od zlata.

Naime, nakit od srebra, kao i uopšteno predmeti koji su proizvedeni od srebra, upravo zbog specifične težine, to jest gustine koju poseduju, a koja je gotovo duplo manja od specifične težine, to jest gustine zlata, ispoljavaju skoro duplo veću krtost nego što je to slučaj sa nakitom od zlata, kao i uopšteno sa predmetima koji su proizvedeni od zlata.

Veća krtost srebra, u odnosu na krtost zlata, može se definisati kao razlog zbog kojeg se nakit od srebra i uopšteno predmeti koji su proizvedeni od srebra lakše i brže lome ili kidaju u poređenju sa nakitom od zlata i uopšteno predmetima koji su proizvedeni od zlata.

Temperatura topljenja srebra i rastvorljivost srebra

Temperatura topljenja srebra, odnosno temperatura na kojoj srebro počinje da se topi iznosi 960,5 stepeni Celzijusovih.

Što se tiče rastvorljivosti srebra, treba napomenuti da je srebro rastvorljivo samo i isključivo u kiselinama koje poseduju i ispoljavaju oksidirajuće osobine. U kiselinama koje ne poseduju i koje ne ispoljavaju oksidirajuće osobine, srebro se ne može rastvoriti.

U poređenju sa svim drugim vrstama kiselina koje poseduju i  koje ispoljavaju oksidirajuće osobine, azotna kiselina se najčešće upotrebljava u svrhu rastvaranja srebra. Pritom, ukoliko se azotna kiselina pomeša sa sumpornom kiselinom, postupku rastvaranja srebra se mora priključiti i delovanje visoke temperature jer u protivnom, srebro se neće rastvoriti.

Osim u azotnoj kiselini ili u mešavini azotne kiseline i koncentrovane sumporne kiseline kojoj je priključeno i delovanje visoke temperature, srebro se može rastvoriti i u rastvoru cijanida.

Postupak kakav je rastvaranje srebra, mora se obavljati isključivo u specijalnim uslovima u okviru kojih će osoba koja obavlja takav postupak biti adekvatno zaštićena od mogućnosti direktnog dolaženja u kontakt sa sredstvima koja se koriste u postupku rastvaranja, a koja su izuzetno otrovna i koja kao takva mogu usmrtiti čoveka, ponekad čak i ukoliko na njega deluju i samo u formi isparenja.

Čistina i kvalitet srebra

Čistina i kvalitet srebra, predstavljaju pojmove koji veoma često znaju da zbune ljubitelje ove vrste plemenitog metala odnosno ljubitelje komada nakita i ukrasnih predmeta koji su izrađeni od njega.

Najčešće zastupljeni oblik zbunjenosti po tom pitanju, proističe iz dileme da li se na tržištu uopšte mogu naći i kupiti komadi nakita ili predmeti od čistog srebra.

Kako ne bi ste i sami bili i ostali u takvoj dilemi, odmah ćemo sa vama podeliti informacije koje će vam pomoći da je razrešite.

Naime, na tržištu sigurno i apsolutno nije moguće pronaći i kupiti komad nakita i uopšteno ukrasni predmet koji je napravljen od čistog srebra, odnosno koji u sebi sadrži 100% srebra.

Najkvalitetniji komadi nakita koji su proizvedeni od srebra i najkvalitetniji ukrasni predmeti od srebra u svom sastavu sadrže 92,5 % srebra. Preostalih 7,5 % sastava takvih komada nakita ili ukrasnih predmeta zauzimaju drugi metali koji su u postupku izrade određenog komada nakita ili ukrasnog predmeta od srebra pomešani sa srebrom.

Takvi, najkvalitetniji komadi nakita od srebra ili ukrasni predmeti od srebra koji su proizvedeni od pomenutih 92,5 % srebra i 7,5 % druge vrste metala koji je pomešan sa srebrom, na sebi imaju oznaku 925 koja predstavlja garanciju njihovog kvaliteta.

Podatak koji treba nadovezati na upravo navedeni podatak, jeste to da komadi nakita koji su proizvedeni od 92,5 % srebra, kao i ukrasni predmeti koji u sebi sadrže istu koncentraciju srebra, umesto oznake 925 na sebi ponekad imaju oznaku „Sterling silver“.

Ono što pritom predstavlja poslednjih godina aktuelnu činjenicu i što je potrebno da znate, jeste da na tržištu, a posebno na takozvanom „divljem tržištu“ postoji sve veći broj primeraka komada nakita ili ukrasnih predmeta koji su samo posrebreni, a ne i u potpunosti izrađeni od 92,5 % srebra, a koji na sebi uprkos tome imaju žig „925“ ili pak žig „Sterling silver“ koji „garantuju“ njihov kvalitet.

Kako prilikom kupovine nakita od srebra ne bi ste bili prevareni i kako za svoj novac umesto komada nakita koji je kompletno proizveden od 92,5 % srebra ne bi ste dobili samo posrebren komad nakita koji kao takav samo na svojoj površini sadrži navedenu koncentraciju srebra, srebrni nakit i uopšteno predmete od srebra kupujte isključivo na proverenim prodajnim mestima, to jest u objektima kao što su zlatare i prodavnice nakita koje raspolažu sertifikatima o poreklu, kao i prvenstveno o kvalitetu svojih proizvoda.

Ukoliko ste već kupili komad nakita od srebra za koji niste sigurni da li je zaista od srebra ili je samo posrebren, takav komad nakita možete odneti u bilo koju zlataru i od zaposlenih u zlatari možete zatražiti testiranje takvog komada nakita, na osnovu kojeg ćete postati sigurni da li u svom vlasništvu zaista imate srebrni komad nakita ili samo posrebreni komad nakita.

Drugi način da testirate komad srebrnog nakita, kako bi ste ustanovili da li je zaista od srebra ili je samo posrebren, jeste da ga pažljivo i na nekom neprimetnom mestu zagrebete iglom, ukoliko je boja i struktura ista i ispod zagrebane površine, to znači da je taj komad nakita zaista od srebra.

Međutim, ukoliko primetite da je komad nakita koji ste zagrebali tamniji ili da ima drugačiju strukturu ispod površine, to znači da u rukama imate posrebreni komad nakita.