Crni dijamant – nakit, značenje, cena i informacije

Ukoliko uzmemo u obzir da termin „dijamant“ potiče od grčkog izraza „adamas“ koji bi najpreciznije mogao da se prevede kao „nesavladiv“ ili „nepobediv“, možemo da zaključimo da je reč o dragom kamenu koji od trenutka kada je prvi put otkriven, tačnije pronađen u prirodi osvaja nakolonost i divljenje ljudi, a posebno naklonost i divljenje pripadnica nežnijeg pola.

U prirodi, dijamant, koji dokazano predstavlja najjači i najotporniji oblik materijala, može se pronaći u različitim formama, tačnije u više različitih varijacija, koje se između ostalog međusobno razlikuju po boji.

Dijamant crne boje, to jest crni dijamant, jeste varijacija ove vrste dragog kamena kojoj ćemo ovog puta posvetiti pažnju i o kojoj ćemo pisati u nastavku teksta.

Crni dijamant – značenje

Baš kao i svaka druga varijacija dijamanta i baš kao i uopšteno svaka druga vrsta dragog ili poludragog kamena, crni dijamant je karakterističan po tome što mu se pripisuju različita značenja i što se za njega vezuju različita verovanja koja neretko prevazilaze sferu realnosti i prelaze u domen mitova i legendi.

Kako se veruje, crni dijamant predstavlja formu dijamanta koja osobi kojoj pripada donosi moć spoznaje prave ljubavi i umeće čuvanja i negovanja prave ljubavi.

Baš zato, posedovanje crnog dijamanta, preporučuje se osobama koje smatraju da nemaju sreće u ljubavi, koje su dugo same i kojima jednostavno ne polazi za rukom da pronađu i da zadrže partnera koji će im odgovarati i pored kojeg će spoznati lepotu ljubavi.

Osim što donosi moć spoznaje prave ljubavi i umeće čuvanja i negovanja prave ljubavi, veruje se da crni dijamant osobi kojoj pripada ujedno donosi i samopouzdanje, osećaj unutrašnjeg mira i spokoja, pa se zato posedovanje ove varijacije dragog kamena savetuje osobama koje se osećaju emotivno nesigurnim i koje imaju poteškoća pri realizovanju sopstvene želje da ostvare kvalitetnu komunikaciju najpre sa svojim unutrašnjim „ja“, a onda i sa ljudima koji ih okružuju.

Takođe, bar kako se veruje, crni dijamant osobi kojoj pripada može doneti i uspeh u poslu, pa čak i slavu i popularnost.

Zbog toga, posedovanje crnog dijamanta se preporučuje osobama koje se bave ili koje žele da se bave javnim poslom ili koje jednostavno žele da budu lideri u svom poslu.

Ipak, kada su u pitanju sva do sada nabrojana značenja crnog dijamanta, treba napomenuti da se ona ovoj varijaciji dijamanta pripisuju samo onda ukoliko je osoba koja poseduje crni dijamant do svog primerka došla čestito i pošteno, odnosno vođena dobrim i iskrenim namerama i ukoliko takve namere ne promeni.

U protivnom, ukoliko je osoba do svog primerka crnog dijamanta došla na nepošten način, tako što ga je na primer ukrala ili ukoliko osoba koja poseduje crni dijamant poželi da zloupotrebi neki od njegovih načina delovanja, takva osoba će privući „prokletstvo“ i takvoj osobi će početi da se događaju loše stvari koje su kao takve suprotne od onih koje ona priželjkuje i koje očekuje za sebe.

Iz pomenutog razloga, ukoliko posedujete crni dijamant i ukoliko ste primetili da je zbog toga vaše samopouzdanje značajno poraslo, da imate više uspeha u poslu ili da imate više sreće u ljubavi, ništa od toga, upravo navedenog nemojte iskoristiti pogrešno, odnosno zloupotrebiti, tako što ćete nekoga svesno povrediti ili mu naneti bilo koji oblik štete.

Verovanje da crni dijamant može doneti prokletstvo i nesreću ukoliko se ukrade ili ukoliko se zloupotrebi, potiče sa prostora Indije iz drevnog doba, kada je jedan primerak ove varijacije dijamanta ukraden iz jednog Hindu hrama.

Naime, veruje se da je tada, od strane bogova palo prokletstvo na crni dijamant i da se to prokletstvo odrazilo na one koji su crni dijamant ukrali iz hrama.

Kako se veruje, zbog činjenice da su postali svedoci prokletstva koje je lopovima doneo crni dijamant, mnogi su poverovali da je to prokletstvo usmereno prema svima i mnogi se shodno tome više nisu usudili da i sami poseduju crni dijamant.

Upravo zbog toga, crni dijamant je dugo bio omražen i predstavljao je simbol prokletstva kako u samoj Indiji, tako i širom sveta.

Međutim, kada se izvesni ruski car odvažio da odoli verovanju da crni dijamant donosi prokletstvo i nesreću i kada se odvažio da sebi kupi komad nakita koji na sebi sadrži upravo crni dijamant, mit o tome da ovaj oblik dragog kamena donosi prokletstvo i nesreću je srušen i za njega su ponovo vezana stara verovanja da osobi kojoj pripada donosi moć spoznaje prave ljubavi, umeće čuvanja i negovanja prave ljubavi, samopouzdanje, blagostanje, uspeh u poslu i popularnost.

Crni dijamant – nakit

Na tržištu nakita, komadi nakita koji na sebi sadrže crni dijamant, smatraju se izuzetno cenjenim i vrednim i kao takvi, oni dostižu i godinama, pa čak i decenijama i vekovima održavaju izuzetno visoku cenu.

Srazmerno činjenici da se veruje da crni dijamant osobi kojoj pripada donosi prevashodno moć spoznaje prave ljubavi i umeće čuvanja i negovanja prave ljubavi, crni dijamant se izuzetno često koristi u svrhu izrade vereničkog prstenja, kao i u svrhu izrade burmi.

Naime, veruje se da će momak koji devojci pokloni verenički prsten koji na sebi ima crni dijamant na taj način pojačati snagu njene ljubavi i da će joj istovremeno pomoći da prepozna i da na pravi način shvati snagu njegove ljubavi.

Isto tako, veruje se da par koji poseduje burme koje na sebi sadrže crni dijamant stiče predispoziciju da svoju ljubav učini dugovečnom i da je zaštiti od ljubomore i od loših namera koje eventualno dopiru iz okoline.

Ipak, kako se crni dijamant smatra uopšteno vrednim i cenjenim prirodnim materijalom, on se u procesu izrade nakita ne upotrebljava samo i isključivo u svrhu izrade vereničkog prstenja ili burmi, već i u svrhu izrade svih ostalih komada nakita, kao što su minđuše, ogrlice i slično.

Među stručnjacima iz oblasti juvelirstva, tačnije među ljudima koji se bave izradom i prodajom nakita, crni dijamant je takođe poznat i pod nazivom „Carbonado“.

Ono što crnom dijamantu, kao varijaciji dijamanta daje prefinjenu i elegantnu crnu boju, jeste mešavina koja je u njemu sadržana, a koja se sastoji od ugljenika, karbona i određenih vrsta metala.

Nešto što je pritom neizostavno napomenuti, jeste da je prirodni crni dijamant izuzetno redak  u prirodi, ali i da poseduje strukturu zbog koje je izuzetno nezahvalan za obradu i zbog koje se izuzetno teško polira.

Zbog toga, u procesu izrade nakita, kao zamena za prirodne crne dijamante, veoma često se koriste prozirni, to jest bezbojni dijamanti koji se podvrgavaju postupku specijalnog zračenja ili postupku specijalne vrste obrade koja ima za cilj da ih učini crnim i takvim da se izuzetno teško razlikuju od prirodnih crnih dijamanata.

Ipak, ukoliko se dovoljno potrudite, na tržištu još uvek možete naći i komade nakita koji na sebi sadrže prirodne crne dijamante koji su kao takvi pronađeni u prirodi i koji nisu zračeni niti posebno obrađivani kako bi dobili crnu boju.

Zbog verovanja da zlato pojačava delovanja crnog dijamanta, u procesu izrade nakita sa crnim dijamantom, najčešće se koristi upravo zlato.

Cene nakita sa crnim dijamantom

Cene nakita sa crnim dijamantom se veoma često čak i ekstremno međusobno razlikuju i zavise od čitavog niza faktora.

Naime, da bi smo precizno mogli da govorimo o cenama nakita sa crnim dijamantom, prethodno moramo da imamo u vidu o kojoj konkretno vrsti nakita govorimo, moramo da znamo o koje su sve vrste materijala osim crnog dijamanta upotrebljene za izradu komada nakita o kojem govorimo i moramo da znamo da li taj komad nakita na sebi ima jedan primerak crnog dijamanta ili eventualno više primeraa crnih dijamanta.

Faktori koji takođe utiču na cenu nakita sa crnim dijamantom jesu činjenica koja se odnosi na dimenzije crnog dijamanta, ali i činjenica koja se odnosi na kvalitet izrade određenog komada nakita.

Ukoliko govorimo o minđušama sa crnim dijamantom, njihova cena se kreće u rasponu od oko 19.000 dinara, do oko 220.000 dinara.

Prstenje sa crnim dijamantom, bez obzira da li je reč o vereničkom prstenju, o burmama ili o nekoj drugoj vrsti prstenja, kreću se u rasponu od oko 20.000 dinara do čak oko 400.000 dinara.

Ogrlice sa crnim dijamantom koštaju između 25.000 dinara i 275.000 dinara.