Detektor za zlato – informacije, saveti i cena

U našoj državi, a pogotovo u pojedinim njenim predelima, veoma često su zastupljene i raširene su priče o ćupovima sa zlatom, koji su u davna vremena, tačnije u vreme vladavine Turaka, zakopani pod zemljom.

Takve priče, prenoseći se sa kolena na koleno, neretko prerastu u domen tradicije određenih porodica u kojima preci iz generacije u generaciju na svoje potomke prenose tvrdnju da se negde na njihovom posedu nalazi ćup sa zlatom koji je neko od davnih predaka zakopao pokušavajući na taj način da ga sakrije i da ga sačuva od Turaka.

Dok neki takve priče doživljavaju kao proizvod mašte svojih predaka, postoje i oni koji u takve priče veruju i koji se shodno tome, često veoma predano i uporno trude da pronađu način da saznaju na kojem konkretno delu imanja je zlato zakopano i odakle se konkretno može iskopati, to jest gde se konkretno može pronaći.

Pokušaji da se dođe do takve vrste informacija, uglavnom se završavaju neslavno, jer niko od onih koji prepričavaju takve priče zapravo ni sam ne zna gde je zlato konkretno zakopano i da li je uopšte zakopano.

Želja da se tačnost priče o zakopanom blagu na određenom imanju potvrdi ili pak opovrgne, može predstavljati jedan od brojnih razloga koji vas mogu suočiti sa potrebom da nabavite i da naučite da upotrebljavate detektor za zlato.

Zato, u nastavku ovog teksta, prevashodno ćemo vam detaljno objasniti šta je to detektor za zlato, a onda ćemo vas upoznati i sa svim važnim činjenicama koje su u vezi sa detektorom za zlato i sa kojima samim tim treba da budete upoznati.

Šta je detektor za zlato?

Detektor za zlato, najpreciznije definisano i objašnjeno predstavlja specijalnu vrstu aparata koji se upotrebljava u cilju detektovanja, odnosno u cilju pronalaženja zlata.

Recimo, ukoliko se izvesna količina zlata nalazi na primer ispod površine zemlje i ukoliko samim tim niste u mogućnosti da je uočite, niti da je na bilo koji drugi način primetite, činjenicu da se ona ipak nalazi ispod površine zemlje, možete ustanoviti posredstvom upotrebe detektora za zlato.

Ova specijalna vrsta aparata, konstruisana je tako da prepozna i da detektuje prisustvo zlata, čak i ukoliko između same površine detektora i površine zlata postoji izvesni oblik prirodne prepreke, kao što je na primer prepreka koju čini izvesna količina zemlje kojom je zlato eventualno zakopano.

Detektor za zlato, može prepoznati i detektovati zlato, bez obzira da li je reč o čistom, prirodnom zlatu ili o zlatu koje je na određen način već prerađeno, odnosno pomešano sa drugim vrstama metala i upotrebljeno recimo za izradu zlatnika, za izradu nakita ili za izradu neke treće vrste predmeta od zlata.

Na koji način radi i na koji način se upotrebljava detektor za zlato?

Prema načinu na koji rade, detektori za zlato se mogu podeliti u nekoliko kategorija. Pritom, razlike u načinu rada, uglavnom zapravo proizilaze iz razlika u načinu napajanja detektora za zlato.

Konkretnije, da bi mogli da rade, a samim tim i da se upotrebe, neki detektori za zlato kao izvor napajanja koriste baterije. Istovremeno, postoje i detektori za zlato koji kao izvor napajanja koriste akumulator, ali postoje i detektori za zlato koji kao izvor napajanja koriste zemljinu gravitacionu silu, kao i atomsku masu.

Bez obzira na to koji konkretno oblik napajanja koriste da bi mogli da rade, svi detektori za zlato se upotrebljavaju na gotovo identičan način koji se može razlikovati u tek nekoliko gotovo nebitnih sitnica, odnosno u tek nekoliko finesa.

Naime, gotovo svaki detektor za zlato, konstruisan je tako da ima oblik štapa koji je na određenim mestima zarivljen. i da je anatomski prilagođen držanju u ruci.

Na samom donjem, odnosno završnom delu detektora za zlato, nalazi se instrument u koji su ugrađeni specijalni senzori koji kada je detektor za zlato uključen prepoznaju odnosno detektuju zlato.

Na sredini detektora za zlato, nalazi se instrument koji sadrži mali ekran kao i određene tastere. Posredstvom tog instrumenta, ukoliko za tim ima potrebe, mogu se izvršiti određena podešavanja funkcija detektora za zlato, a istovremeno, na ekranu tog instrumenta, u toku traženja zlata, registruju se sve promene kojima detektor za zlato reaguje i koje proizvodi pri eventualnom detetovanju zlata.

Način na koji detektor za zlato reaguje pri eventualnom detektovanju zlata, zavisi od nekoliko fatora, a ti faktori se odnose na konkretnu vrstu detektora za zlato, kao i na činjenicu o kojoj količini detektovanog zlata je reč, na činjenicu o kojem kvalitetu zlata je reč, na činjenicu koliko je izraženo rastojanje između površine detektora za zlato i površine zlata i slično.

Gornji, odnosno početni deo detektora za zlato, konstruisan je kao anatomski prilagođena drška, što znači da se upravo gornji, početni deo detektora za zlato i drži prilikom upotrebe ove vrste specijalnog aparata.

Prilikom upotrebe detektora za zlato, dok ovu vrstu specijalnog aparata držite za gornji deo, odnosno za dršku koj je anatomski prilagođena obliku vaše ruke, donji deo na kojem su smešteni specijalni senzori, treba da bude usmeren i okrenut ka zemlji, a ekran koji je smešten kao što smo to već i naveli na srednjem delu detektora za zlato, treba da bude okrenut na gore, kako bi ste prilikom upotrebe detektora za zlato bili u prilici da uočite i da primeti sve vrste reakcija do kojih eventualno dođe prilikom rada detektora za zlato i prilikom eventualnog pronalaženja, to jest detektovanja zlata.

U ogromnoj većini slučajeva, kada detektor za zlato naiđe na zlato i kada detektuje zlato, on će reagovati tako što će početi da pišti ili tako što će proizvoditi specifični ton koji će se emitovati sa ekrana.

Takođe, pri takvim okolnostima, na ekranu će se pojaviti informacije na osnovu kojih ćete moći da zaključite na kojoj konkretno dubini u zemlji se nalazi zlato, da li je reč o većem ili o manjem komadu zlata, odnosno zlatnog predmeta i slično.

Da li detektor za zlato može detektovati i druge vrste metala?

Da li detektor za zlato može detektovati i druge vrste metala, zavisi od vrste detektora. To konkretnije znači da se na tržištu mogu pronaći i kupiti detektori za zlato koji mogu detektovati isključivo zlato, ali da se isto tako na tržištu mogu pronaći i kupiti i detektori za zlato koji osim zlata mogu detektovati i brojne druge vrste metala.

Detektori za zlato koji mogu detektovati i druge vrste metala, često poseduju opciju štelovanja za traženje određene vrste metala, pa tako prilikom upotrebe takvih vrsta detektora možete birati koju konkretno vrstu metala želite da tražite, a koju ne.

Detektor za zlato – cena i gde kupiti?

Cena detektora za zlato nije jedinstveno definisana, što znači da različiti modeli ove vrste proizvoda imaju različitu cenu.

Po pravilu, detektori za zlato koji osim zlata mogu detektovati i druge vrste metala, koštaju manje od detektora za zlato koji mogu detektovati samo i isključivo zlato.

Iako taj podatak mnogima ne zvuči logično, on je tačan i opravdan je time što su prilikom upotrebe takvi detektori često manje pouzdani i precizni nego što je to slučaj sa detektorima za zlato koji mogu detektovati samo i isključivo zlato.

Detektori za zlato koji osim zlata mogu detektovati i druge vrste metala, najčešće koštaju od 100 uvra do nekoliko stotina evra, dok detektori za zlato koji mogu detektovati samo zlato koštaju od nekoliko stotina evra do preko 1.000 evra u zavisnosti od proizvodne marke i od modela proizvoda.