Kako proveriti i prepoznati zlato?

Ukoliko ste se našli pred odlukom da svoj novac investirate u kupovinu zlata, bez obzira da li je reč o kupovini zlata u formi nakita, o kupovini zlata u formi zlatnika ili o kupovini zlata u bilo kojoj trećoj formi, od koristi će biti ako prethodno saznate na koji način, tačnije na koje sve načine možete proveriti i prepoznati zlato.

U protivnom, ako na vreme ne ovladate tehnikama provere i prepoznavanja zlata, bićete izloženi riziku da prilikom kupovine zlata budete prevareni i da za svoj novac za uzvrat dobijete nešto što niste očekivali, a to je na primer komad nakita ili predmet koji nije celokupno izrađen od zlata već samo pozlaćen ili koji pak jeste celokupno izrađen od zlata, ali od zlata manje finoće nego što je finoća koju ste želeli i koju pre svega zaslužujete na osnovu količine novca koju ste spremni da uložite prilikom kupovine.

Metode provere i prepoznavanja zlata

Najpouzdaniji i samim tim najsigurniji način da proverite zlato i kvalitet zlata, jeste da to učinite tako što ćete zaposlene u nekoj od zlatara koje se ovlašćeno bave trgovinom zlata zamoliti da vam testiraju i provere određeni zlatni predmet koji želite da kupite, a zatim da vam kažu da li je reč o pravom zlatu, odnosno o zlatu koje poseduje kvalitet koji očekujete ili je pak reč o lažnom zlatu, odnosno o zlatu koje poseduje manji kvalitet od onog koji očekujete.

Međutim, ako iz bilo kojeg razloga ipak niste u prilici da se u cilju provere zlata obratite zaposlenima u nekoj od zlatara, ne treba da se razočarate niti obeshrabrite, jer postoje metode provere zlata koje možete sprovesti sami, a na osnovu kojih dosta pouzdano možete utvrditi kvalitet zlata.

Evo o kojim konkretno metodama je reč:

Vizuelna provera zlata

Da bi ste na osnovu vizuelne provere mogli da ustanovite kvalitet zlata, poželjno je da pri ruci imate lupu ili monokl koji će vam poslužiti za uvećanje vizuelne slike i koji će vam samim tim omogućiti postizanje bolje preciznosti prilikom posmatranja predmeta od zlata čiji kvalitet želite da utvrdite.

Prilikom samog čina posmatranja predmeta od zlata, bez obzira da li taj predmet posmatrate golim okom ili kao što smo vam preporučili uz pomoć lupe ili monokla, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko važnih stvari na osnovu kojih ćete moći da steknete utisak o kvalitetu zlata.

Konkretno, prvo na šta treba da obratite pažnju prilikom posmatranja predmeta od zlata, jeste da li taj predmet na sebi ima žig odnosno oznaku i kako glasi ta oznaka.

Na osnovu uočavanja takvog žiga, osnosno oznake, moći ćete da zaključite o kojem konkretno kvalitetu zlata je reč.

Ako posmatrajući predmet od zlata na njemu uočite oznaku „999“, to znači da je taj predmet izrađen od čistog zlata, odnosno od zlata od 24 karata.

Uočavanje oznake „916“, treba da protumačite kao pokazatelj da pred sobom imate predmet koji je izrađen od zlata od 22 karata.

Predmet koji je izrađen od zlata od 18 karata, na sebi će imati oznaku „750“, dok će predmet koji je izrađen od zlata od 14 karata na sebi imati oznaku „585“.

Oznaka „375“ označava da je predmet koji je poseduje izrađen od zlata od 9 karata, dok oznaka „333“ označava da je predmet koji je poseduje izrađen od zlata od 8 karata.

Nešto što pritom treba da znate kada su u pitanju žigovi, odnosno oznake na zlatnim predmetima, jeste da te žigove, odnosno oznake mora da poseduje doslovno svaki predmet od zlata, ali da se isto tako pri određenim okolnostima takvi žigovi, odnosno oznake mogu oštetiti i postati delimično ili potpuno neuočljivi na predmetu iako je reč o zaista zlatnom predmetu.

Sa druge strane, u praksi se mada na sreću retko događa i to da plagijati, odnosno lažni predmeti od zlata koji kao takvi nisu kompletno izrađeni od zlata već su recimo samo pozlaćeni, na sebi ipak imaju oznaku koja pripada predmetima od zlata neuporedivo boljeg kvaliteta.

Zbog svega do sada navedenog, uočavanje žiga na predmetu od zlata, nikako ne sme i ne treba da vam posluži kao jedini sistem prepoznavanja njegovog kvaliteta i zato tokom čina posmatranja predmeta od zlata treba da obratite pažnju i na određene druge osobine takvog predmeta.

Konkretno, obratite pažnju na postojanost boje predmeta od zlata koji posmatrate. Ukoliko je predmet kvalitetan i ukoliko je zaista izrađen od zlata, njegova boja će na svim mestima biti ujednačena i nigde se neće razlikovati i biti bleđa ili tamnija.

Takođe, obratite pažnju i na kvalitet izrade ili na kvalitet gravure koja je eventualno izražena i samim tim uočljiva na predmetu od zlata koji posmatrate.

Ukoliko je predmet kvalitetan i ukoliko je zaista izrađen od zlata, njegova izrada i gravura će izgledati besprekorno precizno i neće posedovati nikakve, čak ni minimalne greške.

Uočavanje bilo koje, čak i minimalne greške u izradi ili u gravuri predmeta od zlata, treba da protumačite kao pokazatelj da je reč o predmetu koji ne ispunjava kriterijume kvaliteta i koji je verovatno izrađen od lažnog zlata ili je eventualno samo pozlaćen.

Provera zlata uz pomoć magneta

Zlato se svrstava među nemagnetne prirodne materijale koji kao takvi ne reaguju na kontakt sa magnetom, tačnije koji se ne mogu privući uz pomoć magneta.

Zato, ukoliko želite da proverite da li je određeni predmet za koji verujete da je od zlata zaista od zlata, sve što treba da uradite jeste da tom predmetu prinesete magnet.

Zlatni predmet neće odreagovati na magnet, dok će se predmet koji je izrađen od neke druge vrste metala zalepiti za magnet.

Ono što pritom treba da imate na umu kada je u pitanju ovaj sistem provere zlata, jeste to da postoje brojne druge vrste metala koje takođe ne reaguju na magnet, a koje se mogu upotrebiti u izradi predmeta za koje možete pomisliti da su izrađeni od zlata.

Zbog toga, proveru zlata uz pomoć magneta, neophodno je kombinovati sa drugim metodama provere zlata.

Provera zlata uz pomoć keramike

Da bi ste sproveli proveru zlata uz pomoć keramike, potreban vam je predmet koji želite da testirate i jedan komad neglazirane keramike (kao najbolji primerak komada neglazirane keramike, poslužiće vam komad keramičke pločice koji ćete okrenuti naopako, to jest tako da njegova neglazirana strana bude strana na kojoj ćete izvršiti proveru zlata).

Ovaj oblik provere zlata, treba da izvedete tako što ćete zlatnim predmetom ogrebati površinu neglazirane keramike.

Ukoliko na neglaziranoj keramici nakon toga ostane zlatan trag, to znači da predmet koji ste proverili jeste zlatan, a ukoliko na neglaziranoj keramici ostane recimo crn trag ili trag neke druge boje, to znači da je u pitanju predmet koji nije od zlata, već koji je eventualno samo pozlaćen.