Zlato 585 finoće – nakit, cena i informacije

Upotreba zlata u svrhu proizvodnje i izrade nakita, bila je zastupljena još u doba razvoja drevnih civilizacija i datira iz perioda od pre oko četiri hiljade godina P.N.E.

Kako se postepeno odvijao razvoj čovečanstva, od pomenutog davnog perioda, pa sve do danas, postepeno se menjala i rasla je mera u kojoj su ljudi postajali svesni načina na koje mogu upotrebiti zlato.

Recimo, neposredno po otkrivanju zlata, ljudi su jednostavno bili impresionirani lepotom ovog prirodnog materijala i koristili su ga isključivo u svrhu proizvodnje ukrasnih predmeta u koje se mogu ubrojati i različiti komadi nakita.

Vremenom, ljudi su postepeno sve više postajali svesni činjenice da zlato pored raskošnog sjaja i lepote, kojima svakako zavređuje divljenje poseduje i brojne druge osobine zbog kojih osim u svrhu proizvodnje i izrade ukrasnih predmeta i komada nakita može da se upotrebi i u brojne druge čak korisnije svrhe.

Na primer, u savremenijoj istoriji čovečanstva, otkriveno je da zlato poseduje izuzetnu provodljivost i da se kao takvo može upotrebljavati za proizvodnju najrazličitijih oblika provodnika koji se između ostalog mogu definisati kao neizostavni delovi svih vrsta električnih uređaja.

Osim što poseduje izuzetnu provodljivost, zlato istovremeno poseduje i izuzetnu otpornost, pa je kao takvo imuno na uticaj vode i vazduha, nije podložno nastanku korozije, nije krto i otporno je na „zube vremena“.

Samim tim, predmeti proizvedeni od zlata, bilo da je reč o ukrasnim predmetima ili o predmetima koji imaju neku drugu, korisniju namenu, mogu da traju zaista dugo, zadržavajući pritom svoje prvobitne osobine.

Upotrebljivost zlata, u savremenoj eri razvoja čovečanstva, dosegla je do toga da se zlato koristi čak i u medicinske svrhe, tačnije u cilju lečenja određenih vrsta oboljenja, među kojima se između ostalih nalaze i neki oblici malignih oboljenja.

U okviru upotrebe u svrhu proizvodnje nakita ili bilo koje druge vrste predmeta, zlato se koristi tako što se legira, tačnije tako što se meša sa drugim vrstama metala.

U zavisnosti od toga koliko procenata zlata je uključeno u sastav predmeta koji je proizveden od zlata, određuje se prvenstveno kvalitet, a onda i cena takvog predmeta.

Činjenica na osnovu koje je konkretno i pouzdano moguće utvrditi koliko procenata zlata je sadržano u sastavu određenog predmeta koji je proizveden od zlata, određuje se na osnovu oznake na zlatnom predmetu.

To znači, da doslovno svaki predmet koji je izrađen od zlata, na sebi mora da sadrži oznaku, odnosno žig koji o tome svedoči.

U nastavku sadržaja ovog teksta, govorićemo o zlatu sa oznakom 585, o nakitu koji je od njega proizveden, o njegovoj ceni i o svemu onome što je takođe potrebno da znate o zlatu sa oznakom 585.

Zlato finoće 585

Finoća zlata, određuje se srazmerno koncentraciji zlata koja je uključena u sastav određenog predmeta koji je proizveden od zlata i baš zato, svaki predmet koji je proizveden od zlata, na sebi kao što smo to već prethodno i naveli, mora da sadrži oznaku koja svedoči o koncentraciji zlata koja je u njegovom sastavu sadržana.

Kada na predmetu koji je izrađen od zlata uočite oznaku 585, to znači da takav predmet u svom sastavu sadrži ukupno 58,5% zlata, a da preostali deo njegovog sastava zauzimaju drugi metali koji su legirani sa zlatom, odnosno sjedinjeni sa zlatom.

Metali koji se u okviru proizvodnje predmeta od zlata najčešće legiraju, odnosno sjedinjavaju sa zlatom su bakar, srebro, cink, nikl ili paladijum.

Ono što je karakteristično za zlato finoće 585, jeste da se takvo zlato tretira kao zlato od 14 karata (14K).

Takvo zlato, dakle zlato finoće 585, nalazi se na samoj sredini po kvalitetu u poređenju sa zlatom koje ima neku drugu oznaku finoće.

Konkretnije, zlato finoće 585, odnosno zlato od 14 karata, kvalitetnije je od zlata finoće 333 koje se tretira kao zlato od 8 karata, od zlata finoće 375 koje se tretira kao zlato od 9 karata, kao i od zlata finoće 417 koje se tretira kao zlato od 10 karata.

Sa druge strane, prma kvalitetu, zlato finoće 585, odnosno zlato od 14 karata, manje je kvalitetno od zlata finoće 625 koje se tretira kao zlato od 15 karata, od zlata finoće 750 koje se tretira kao zlato od 18 karata, od zlata finoće 833 koje se tretira kao zlato od 20 karata, zatim od zlata finoće 875 koje se tretira kao zlato od 21 karat, od zlata finoće 916 koje se tretira kao zlato od 22 karata i od zlata finoće 999 koje se tretira kao najkvalitetnije zlato na tržištu, odnosno kao zlato od 24 karata.

Zlato finoće 585 – nakit

Nakit, tačnije komadi nakita, bilo da je reč o ogrlicama, o narukvicama, o prstenju ili o nekoj četvrtoj formi nakita, predstavljaju predmete koji se najčešće proizvode od zlata finoće 585.

Razlog zbog kojeg je to tako, ogleda se u tome što za nakitom koji je proizveden od zlata finoće 585 vlada ubedljivo najveća potražnja na tržištu.Takva činjenica, ne treba ni najmanje da iznenađuje ukoliko uzmemo u obzir da komadi nakita proizvedeni od zlata finoće 585 imaju istovremeno i potpuno zadovoljavajuć kvalitet koji se prepoznaje po sjaju i prefinjenom izgledu takvog nakita, ali i relativno pristupačnu cenu koja je niža od cene nakita koji je proizveden od zlata veće finoće.

Komadi nakita koji su proizvedeni od zlata finoće 585, iako doslovno uvek u svom sastavu sadrže 58,5% zlata, međusobno mogu da se razlikuju po svom celokupnom sastavu koji zavisi od vrste metala koji su u procesu njihove izrade legirani, odnosno koji su sjedinjeni sa zlatom.

Na primer, ukoliko je u procesu proizvodnje određenog komada nakita od zlata finoće 585, zlato legirano sa bakrom, takav komad nakita će imati fini crveni odsjaj.

Ukoliko je pak zlato finoće 585 legirano sa srebrom i sa cinkom, komad nakita koji nastane kao finalni proizvod legiranja pomenutih metala, biće moguće prepoznati po blago zelenkastom odsjaju.

Onda kada se komadi nakita proizvode od zlata finoće 585 koje se legira sa niklom ili sa paladijumom, tada se dobija takozvano “belo zlato” i tada se takvi komadi nakita mogu prepoznati po prefinjenom srebrnastom sjaju i odsjaju.

Zlato finoće 585 – cena

Cena zlata finoće 585, koje se kao što smo to već i naglasili takođe definiše i kao četrnaestokaratno zlato, odnosno kao zlato od 14 karata, kreće se u rasponu od oko 2.000 dinara do oko 6.000 dinara po gramu u zavisnosti od objekta u kojem se obavlja prodaja odnosno otkup zlata, ali i u zavisnosti od trenutnog stanja na berzi ma osnovu kojeg se određuje cena zlata, a koje može varirati gotovo iz dana u dan, pa pri određenim okolnostima čak i iz časa u čas.

Kada je u pitanju cena zlata finoće 585, treba dodati i to da ona u značajnoj meri može da varira i u zavisnosti od toga o kojem konkretno tipu predmeta koji je proizveden od takvog zlata je reč.

Na primer, cena nakita koji je proizveden od zlata 585, veoma često zavisi ne samo od njegove gramaže, već i od njegovog načina.

Što je kvalitetnija izrada nakita od zlata finoće 585, to takav nakit lakše može postići i održati višu cenu na tržištu.

Recimo, relativno sitni komadi nakita koji su izrađeni od zlata finoće 585, kao što je to na primer vereničko prstenje, koštaju u proseku između 300 evra i čak 1.500 evra, a na tržištu je dostupno i vereničko prstenje koje je proizvedeno od zlata finoće 585 koje dostiže cenu koja je veća i od 2.000 evra.

Takvi primerci nakita, imaju vrhunski kvalitet izrade, ali i prefinjeni izgled kojem je doslovno nemoguće odoleti, pogotovo ukoliko ste osoba sa istančanim ukusom.

Zlato finoće 585 – šta je još potrebno da znate?

Iako u sebi ne sadrže 100% čistog zlata, predmeti koji su izrađeni od zlata finoće 585 takođe poseduju vrhunski kvalitet, kao i vrhunsku otpornost koja im garantuje dugi rok trajanja.

Naime, predmeti koji su izrađeni od zlata finoće 585, baš kao i predmeti koji u sebi sadrže veći procenat zlata, takođe su otporni na uticaj vode, na uticaj vazduha i na brojne druge uticaje i samim tim bez obzira na to koliko su stari ne postaju izloženi procesu propadanja, ne postaju krti, ne oksidiraju i mogu da traju sve dok se mehanički ne unište ili dok se svesno i ciljano ne razlože kroz postupak recikliranja, tačnije dok se ne “pretope”.

Navedene osobine predmeta koji su proizvedeni od zlata finoće 585, a koje se pre svega odnose na njihov kvalitet i na njihovu otpornost, u potpunosti su identične bez obzira sa kojom vrstom metala je prilikom izrade takvih predmeta legirano zlato finoće 585.

Na tako nešto, utiče to što su metali koji se upotrebljavaju za legiranje sa zlatom finoće 585, takođe kvalitetni i otporni, kako na uticaj vode ili vazduha, tako i na brojne druge uticaje.