Zlato u mobilnim telefonima i kompjuteru

Činjenica koja je ogromnom broju ljudi nepoznata, jeste da svaki mobilni telefon, baš kao i svaki kompjuter, bez obzira na konkretan tip i model ili proizvodnu marku u sebi sadrži izvesnu količinu zlata.

Shodno prisustvu takve činjenice, svaki mobilni telefon, kao i svaki kompjuter, osim kao savremeno tehnološko sredstvo koje je u osnovi namenjeno za obavljanje komunikacije ili za skladištenje i obradu podataka, može se tretirati i kao malo nalazište zlata.

Kroz sadržaj koji ćete imati prilike da pročitate u nastavku teksta, upoznaćemo vas sa informacijama na osnovu kojih ćete saznati doslovno sve što je potrebno da znate o tome zašto i gde konkretno se zlato nalazi u unutrašnjosti mobilnih telefona i kompjutera, koja konkretno količina zlata je sadržana u unutrašnjosti mobilnih telefona i kompjutera i na koji način se može izdvojiti zlato iz unutrašnjosti mobilnih telefona.

Zašto mobilni telefoni i kompjuteri sadrže zlato i gde se zlato u njima nalazi?

Odgovor na pitanje zašto mobilni telefoni i kompjuteri sadrže zlato, najbolje ćete moći da razumete ukoliko vam kažemo da zlato poseduje dobru provodljivost i da na osnovu izraženosti provodljivosti zauzima treće mesto na listi materijala koji se mogu definisati kao najbolji provodnici.

Bolju provodljivost od zlata, poseduju samo bakar i srebro.

Opisana činjenica, sama po sebi je dovoljna da razumete zašto je zlato sadržano u mobilnim telefonima i u kompjuterima. Međutim, toj činjenici je potrebno dodati i podatak da za razliku od drugih vrsta metala koji se takođe smatraju izuzetno kvalitetnim pa čak i kvalitetnijim provodnicima od zlata, zlato istovremeno poseduje i izuzetnu otpornost.

Naime, na osnovu rezultata određenih testiranja koja su sprovedena, utvrđeno je da zlato u poređenju sa bakrom i u poređenju sa srebrom poseduje za čak 50% veću otpornost.

Samim tim, delovi koji su sadržani unutar mobilnih telefona ili kompjutera, a koji u svom sastavu sadrže zlato, mogu neuporedivo duže da traju i da odolevaju “zubu vremena” nego što je to slučaj sa delovima koji unutar mobilnih telefona ili kompjutera imaju istu namenu, ali koji umesto zlata u svom sastavu sadrže bakar ili srebro.

Zahvaljujući takvoj, dakle za čak 50% većoj otpornosti koju poseduje u odnosu na druge vrste provodnika, a to su bakar i srebro, zlato se neuporedivo češće upotrebljava u procesu proizvodnje određenih delova mobilnih telefona ili kompjutera, nego što je to slučaj sa bakrom ili sa srebrom.

Pritom, važno je napomenuti da se u procesu proizvodnje određenih delova mobilnih telefona i kompjutera, zlato ne koristi kao osnovna i jedina sirovina, već kao sirovina kojom su u tankom sloju takvi delovi presvučeni.

Delovi koji su sadržani unutar mobilnih telefona i kompjutera, koji u svom sastavu sadrže zlato, uglavnom su tasteri ili prekidači (unutrašnja strana tastera ili prekidača), procesori i električni kontakti koji su uključeni u sastav konektora unutar mobilnih telefona ili kompjutera.

Koja količina zlata je sadržana u unutrašnjosti mobilnih telefona i kompjutera?

Kada se susretnu sa činjenicom da je u unutrašnjosti mobilnih telefona i kompjutera sadržana izvesna količina zlata, mnogi pomisle da je reč o značajnoj količini koja kao takva može da donese i značajan novčani dobitak.

Međutim, stvarne okolnosti su drugačije, što znači da je u unutrašnjosti mobilnih telefona, kao i u unutrašnjosti kompjutera zapravo sadržana veoma mala količina zlata.

Konkretno, u unutrašnjosti jednog mobilnog telefona, sadržano je u proseku oko 125 miligrama zlata, što znači da vam je potrebno oko 8 mobilnih telefona kako bi ste kroz postupak recikliranja njihovih određenih delova dobili 1 gram zlata, a da vam je potrebno oko 80 mobilnih telefona kako bi ste kroz postupak recikliranja njihovih određenih delova dobili 10 grama zlata.

Kada je reč o količini zlata koja je sadržana u unutrašnjosti kompjutera, ona je za razliku od količine zlata koja je sadržana u mobilnim telefonima veća, ali nju njije moguće generalno definisati jer ona zavisi od konkretnog tipa i modela kompjutera, kao i od konkretne konfiguracije kompjutera.

Podatak koji možemo nadovezati na prethodno navedene činjenice, odnosi se na to da se osim izvesne količine zlata, unutar mobilnih telefona i kompjutera, takođe nalazi i izvesna količina drugih plemenitih ili pak poluplemenitih metala kao što su srebro i bakar.

Naime, iz jedne tone elektronskog otpada koji je sačinjen od mobilnih telefona i od određenih delova kompjutera, kroz postupak recikliranja, moguće je izdvojiti između 150 grama i 400 grama zlata, zatim između pola kilograma i 700 grama srebra i čak između 50 kilograma i 150 kilograma bakra.

Zahvaljujući tome što sadrži prethodno navedene količine plemenitih i poluplemenitih metala, elektronski otpad se opravdano smatra jednim od savremenih “rudnika blaga”.

Shodno tome, sve veći broj ljudi u svetu, ali i kod nas, postaje zainteresovan za sakupljanje elektronskog otpada i za recikliranje delova koji su u njemu sadržani, a koji su zlatonosni ili koji predstavljaju izvor srebra ili bakra.

Na koji način je moguće izdvojiti zlato iz mobilnih telefona i kompjutera?

Iz mobilnih telefona, iz kompjutera i uopšteno iz elektronskog otpada, zlato, ali i srebro, kao i bakar, moguće je izdvojiti kroz postupak recikliranja.

Postupak recikliranja, izvodi se na specifičan način, koji podrazumeva upotrebu određenih mešavina različitih vrsta kiselina u koje se delovi mobilnih telefona ili kompjutera koji sadrže zlato potapaju i koji na njih deluju tako što ih razgrađuju i što iz njih izdvajaju sadržaj zlata, koji se u završnom potezu postupka recikliranja proceđuje i ispira.

Informacije o tome koje konkretno vrste kiselina i u kojim koncentracijama je potrebno da sjedinite kako bi ste dobili mešavinu koju možete upotrebiti za izdvajanje zlata iz određenih delova monilnih telefona i kompjutera, možete pronaći ukoliko pogledate video sadržaje koji su brojni na internetu, a koji su posvećeni temi o recikliranju elektronskog otpada.